Strefa rodzica

Szanowni Rodzice,

Przedszkole „Wesołe Nutki” za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, abyśmy działali wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa wychowania dobrego, mądrego i wrażliwego człowieka.

Nasze przedszkole wspiera Państwa działania wychowawcze, ucząc dzieci:

Wrażliwości

Empatii

Spontaniczności

Otwartości

Łagodności

Estetyki

 

Nowości

Umiejętności współdziałania w grupie

Twórczego myślenia

Kreatywności

Inicjatywy