Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-przedszkole-wn/page-child.php on line 28

Jesteśmy niewielkim, kameralnym i bezpiecznym przedszkolem, którego atutem jest bardzo bogata oferta zajęć dodatkowych, ciekawe i kreatywnie prowadzone zajęcia dydaktyczne, podczas których dzieci realizują podstawę programową oraz przede wszystkim miła i otwarta na rodzica atmosferę.
Nasze przedszkole jest ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, dostrzegamy ich potrzeby i możliwości, dbając jednocześnie o przestrzeganie ustalonych reguł, doskonalenie u dzieci samoobsługi i rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem.
Przywiązujemy szczególną wagę do edukacji językowej i muzycznej, co odzwierciedla oferta zajęć dodatkowych.
W ramach czesnego (Regulamin płatności 2023-2024) zapewniamy dzieciom:

• Wyżywienie (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek)
• Język niemiecki
• Język angielski
• Rytmikę
• Taniec
• Gimnastykę korekcyjną
• Zajęcia logopedyczne
• Zajęcia szachowe dla zerówki
• Raz w miesiącu audycja muzyczna
• Przedstawienie teatralne lub spektakl muzyczny – raz w miesiącu
• Wszystkie imprezy okolicznościowe np.: bal karnawałowy, Mikołajki, Dzień Dziecka itp.

Dbamy o aktywność fizyczną dzieci, której sprzyja ruch na świeżym powietrzu. Dzieci mogą również korzystać z dodatkowo płatnych zajęć na basenie oraz uczyć się grać w tenisa.
Starsze przedszkolaki uczestniczą w bardzo wielu wycieczkach np. do: muzeów, biblioteki, opery, teatru, kina, jednostki strażackiej itp. Bierzemy udział w programach edukacyjnych i konkursach.
Współpraca z placówkami działającymi w ramach Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji: szkołami, NOSW oraz Domem Pomocy Społecznej uczy dzieci otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.